27

V knižnici môjho srdca
mám len štyri knihy:
Jednoduchosť, Úprimnosť, Pokoru a Čistotu.