26

Napodobňovanie je
nepredpokladaným sklamaním
z neúspechu.