9.

Keď idem von,
pokúšam sa nájsť Boha.

Keď vchádzam dnu,
Boh mi hovorí:
„Spútaj Ma, Moje dieťa,
ešte raz.“