28.

Idem von,
aby som videl rozľahlosť sveta.

Vchádzam dnu,
aby som videl Nekonečnosť vesmíru.