14.

Tesárov ľudský syn ma žiada,
aby som išiel von.

Boží božský syn ma žiada,
aby som vošiel dnu.