„Indovia hovorí“

Prezident Gorbačov povedal: „Jedno indické príslovie hovorí, že cesta, na ktorej si ľudia vyjdú do polovice v ústrety, je tá najkratšia cesta. Naše dva národy idú takouto cestou už celé desaťročia.“

Milovaný Prezident, neprekonateľný,
srdce Indie miluje Vaše nesmierne srdce.
Myseľ Indie potrebuje Vašu osvietenú myseľ.
Život Indie si cení Váš ušľachtilý život.