Politika a duchovnosť1

Duchovnosť
môže vstúpiť do politiky.
    Duchovnosť
neodmieta politiku.

Politika sa môže hlásiť k duchovnosti.
    Podobne,
duchovnosť sa môže hlásiť k politike.
Politika a duchovnosť
sú vetvy toho istého stromu života
a tento strom života
    je celý mierom jednoty.

Duchovnosť je srdce.
Politika je telo.
Tieto dve veci
    navzájom spolu súvisia
a sú tiež pre obidve nenahraditeľné.

Telo je kvetina.
Srdce je vôňa.
Kvet nám okúzľujúco pripomína
    našu univerzálnu krásu.
Vôňa nám bezdycho pripomína
    našu všetko presahujúcu božskosť.

    Gorbačov – kvet,
   náš vonkajší svet ho neprekonateľne miluje.
    Gorbačov- vôňa,
náš vnútorný svet ho bezvýhradne oceňuje.


GMKU 93. Túto esej napísal autor a poslal ju prezidentovi Gorbačovovi 11. júna 1990.