Časť IV — Prvé stretnutie

1.

Počas svojho prvého stretnutia s autorom tejto knihy mu prezident Gorbačov srdečne povedal: „Toľko som o vás a o vašej práci počul. Musíme pracovať spolu pre svetový mier.“ Toto stretnutie sa odohralo 29. mája 1990 v rezidencii kanadského Generálneho guvernéra v Ottave.

Sri Chinmoy ponúka svoju najhlbšiu vďačnosť prezidentovi Gorbačovovi, keď hovorí: „Ste univerzálnym kľúčom k srdcu sveta. Oslobodili ste svet od noci spútanosti a priniesli ste do popredia vnútornú slobodu, ktorú všetci tak zúfalo potrebujeme. Predtým boli ľudia v temnote a vy ste im teraz priniesli svetlo.“

Sri Chinmoy číta slová piesne, ktorú zložil pre prezidenta Gorbačova. Na zadnej strane obálky je fotografia prezidenta s jeho manželkou, ktorú si prezident neskôr všimol a mal z toho veľkú radosť. V pozadí je tlmočník prezidenta Gorbačova.

Počas toho istého stretnutia odovzdal Rabindra David Hamilton, žiak Sri Chinmoya, prezidentovi Gorbačovovi knihu listov od kanadských osobností, ktorí vyjadrili najhlbšie ocenenie práce sovietskeho vodcu pre svetový mier.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzálny kľúč od srdca sveta.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Madal Bal v roku 2002.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Gorbačov: Univerzálny kľúč od srdca sveta, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »