4.

Každý jednotlivec chce byť pánom. Hovoríte im, že je jednoduchý spôsob, ako dosiahnuť tento cieľ - zdvojnásobiť a viacej znásobiť plač ašpirácie ich srdca a úsmev zasvätenia ich života.

Vaše srdce inšpirácie utešuje tých, ktorí sú v núdzi skôr než najskôr. Tým, ktorí padli, hovoríte, že už viacej nemusia padnúť. Tým, ktorí boli odstrkovaní, hovoríte, že už viac nebudú odstrkovaní. Tým, ktorí nemajú oči, hovoríte, že už viac nemusia byť nevidomí. Hovoríte všetkým ľuďom, že čistota ich ašpirácie, povinnosť ich zasvätenia a rozkvet ich uspokojenia nepochybne navzájom súvisia.