Ideál komunizmu

Ideálom komunizmu je pracovať podľa svojich schopností a prijímať podľa svojich potrieb. Môže sa niečo vyrovnať tejto teórii? Védski mudrci dávnej minulosti mali takúto neprekonateľnú víziu svetovej harmónie, svetového mieru a naplnenia sveta.

Teória je jedna vec, ale prax môže byť úplne odlišná. Je to prax, ktorá ovplyvňuje ľudský život. Beda, beda, Stalinove praktiky zničili krásu a vôňu kvetu komunizmu. Ale prezident Gorbačov nám pripomína svojím priamym a vecným výrokom, že samotná idea komunizmu nie je niečo, čoho by sme sa mali obávať, alebo čo by sme mali nenávidieť:

Som komunista. Som si istý, že vás táto odpoveď príliš nenadchne, ale nemala by vás ani vystrašiť. Je to celkom normálne.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzálny kľúč od srdca sveta.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Madal Bal v roku 2002.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Gorbačov: Univerzálny kľúč od srdca sveta, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »