1.

"//Nemám vysokú mienku o človeku, ktorý dnes nie je múdrejší, ako bol včera.//
— Abraham Lincoln"

Podobne, milovník dokonalosti v múdrom prezidentovi Gorbačovovi hovorí: „Dajme tomu, že sme sa dopustili chýb. No a čo? Je lepšie ich napraviť, než sedieť a čakať.“

"//Nezničím svojich nepriateľov tým , že si z nich urobím priateľov?//
— Abraham Lincoln"

Prezident Gorbačov osvieťuje svojich protivníkov namiesto toho, aby ich zničil. Svojím nenapodobniteľným spôsobom on a jeho priatelia, starí aj noví, kráčajú, pochodujú a bežia k rovnakému cieľu : domovu jednoty a mieru.