1.

"   — Abraham Lincoln"

Podobne, milovník dokonalosti v múdrom prezidentovi Gorbačovovi hovorí: „Dajme tomu, že sme sa dopustili chýb. No a čo? Je lepšie ich napraviť, než sedieť a čakať.“
"   — Abraham Lincoln"

Prezident Gorbačov osvieťuje svojich protivníkov namiesto toho, aby ich zničil. Svojím nenapodobniteľným spôsobom on a jeho priatelia, starí aj noví, kráčajú, pochodujú a bežia k rovnakému cieľu : domovu jednoty a mieru.