63.

   Vaša myseľ
inšpiruje svet
aby neprestajne bežal
maratón ochoty.


   Vaše srdce
inšpiruje svet,
aby neprestajne bežal
maratón záujmu.


   Váš život
inšpiruje svet,
aby neprestajne bežal
maratón vzájomnej závislosti.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzálny kľúč od srdca sveta.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Madal Bal v roku 2002.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Gorbačov: Univerzálny kľúč od srdca sveta, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »