61.

  Zemetrasenie nevedomosti
je nielen neprestajné,
ale aj nanajvýš
   nebezpečné.
Ako ho zastaviť?

S dôverou sa objavujete
s nasledujúcim riešením:
   odteraz budeme žiť
vo svojom láskou a súcitom zaplavenom
   hniezde srdca
a nie vo svojom rozdeľovaním a podozrievaním otrávenom
   paláci mysle.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzálny kľúč od srdca sveta.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Madal Bal v roku 2002.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Gorbačov: Univerzálny kľúč od srdca sveta, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »