58.

Vo vnútornom svete
    vaším Pánom je
Boh — Výška Súcitu.

Vo vonkajšom svete
    vaším Pánom je
Boh — Svetlo Spravodlivosti.