5.

Niekedy príde čas,
    keď všetkých zúfalo potrebujete.
Ale prídu všetci?
    Bohužiaľ, nie.


Prichádza len vaša dôvera.
    Prichádza do popredia,
sprevádza vás a vedie
    k Zlatému pobrežiu.