5.

Niekedy príde čas,
keď všetkých zúfalo potrebujete.
Ale prídu všetci?
Bohužiaľ, nie.


Prichádza len vaša dôvera.
Prichádza do popredia,
sprevádza vás a vedie
k Zlatému pobrežiu.