47.

Berlínsky múr spadol:
Vaše súcitné srdce
    bolo príčinou;
nemecký úsmev
    bol následkom.