45.

Ešte v mladom veku
ste začali štartovať
raketu svojej ašpirácie;
začali ste objavovať
hranice skutočnosti vašej vízie.