42.

Semienka vnútornej tichej trpezlivosti vášho srdca
utíšili vonkajší hluk pýchy
    mnohých svetových osobností.
Samozrejme,
ich porážka nie je pokorením,
ale osvietením —
nielen pre nich,
    ale pre všetky národy.