38.

Ste plačom ašpirácie a nádeje
vnútorného sveta.
Ste úsmevom naplnenia a prísľubu
vonkajšieho sveta.