36.

Veľmi krásne ste ukázali
    tímovú spoluprácu
medzi mysľou, hľadajúcou pravdu
a srdcom, prejavujúcim lásku.