34.

Vo vašom vonkajšom živote
    ste vskutku gigantickým krokom
vo vývoji
    Bytia — Vedomia — Blaženosti.