32.

Najvybranejší tanečník vo vás
    veľmi jemne tancuje
zložitý tanec diplomacie.