28.

Posvätnosť
vášho bezsenného sľubu ochoty
priniesť nový svet,
    svet dávno zabudnutej dôvery,
je jedinečným darom z vysokého Neba ľudstvu
    cez vás.