19.

Každý deň
horolezec ašpirácie Zeme
    vo vás putuje
k nezmapovanému obzoru.