14.

Každý deň
srdce šprintéra - hľadajúceho vo vás
rýchlo a veľkolepo
prekračuje cieľovú čiaru blaženosti.