Časť VI — Inšpirujúce osobnosti

„Mnoho ľudí, ktorí blahoželajú Rusku“

Je mnoho ľudí, ktorí blahoželajú Rusku. Niektorí sú úprimní, iní nie sú. Ale Svätý Otec, ktorého srdce je samou úprimnosťou a ktorého život je žehnajúcim záujmom, ponúka tieto slová povzbudenia a ocenenia Prezidentovi Gorbačovovi:
"„Svätá stolica sleduje s veľkým záujmom proces premien, ktoré ste začali v Sovietskom zväze. Želá Vám úspech a prehlasuje, že je pripravená podporiť každú iniciatívu, ktorá bude lepšie chrániť a integrovať práva a povinnosti jednotlivcov a národov, aby mohol byť zabezpečený mier v Európe a vo svete.“"

Prezident Gorbačov, hľadajúci svetla univerzálnej jednoty a inšpirujúci k univerzálnej sile, odpovedá:

"„Ľudia mnohých vyznaní, vrátane kresťanov, moslimov, židov, budhistov a iných, žijú v Sovietskom zväze. Všetci z nich majú právo uspokojiť svoje duchovné potreby.“"