Súženie kráľovnej1

Keď kráľ Rama Gupta a jeho manželka Dhruva Devi odišli spolu s niekoľkými vojakmi na prázdniny, zajala ich armáda kráľa Šaku.

Kráľ Šaka poslal uväznenému kráľovi odkaz: „Dovolím ti, aby si sa vrátil späť do svojho kráľovstva, ak sa vzdáš svojej manželky a dovolíš jej, aby sa vydala za mňa. Dhruva Devi mi právom patrí, pretože ja som mal byť pôvodne jej manželom.“

Rama Gupta bol prekvapený. „Dhruva Devi, je to pravda?“ opýtal sa. Jeho manželka to potvrdila: „Je to pravda. Môj otec mi dojednal, aby som sa vydala za kráľa Šaku, ale na poslednú chvíľu si to rozmyslel. Šaka je veľmi zlý človek; je nebožský v každom ohľade. A ja som pre svojho otca bola tak krásna, dobrá a božská, až sa rozhodol, že nedovolí, aby som sa za Šaku vydala.“

Rama Gupta povedal: „Vskutku, si tak krásna, že sa s tebou nikdy nerozídem. Budem so Šakom bojovať.“

Keď to Šaka počul, smial sa a smial. „Už teraz si porazený,“ povedal Rama Guptovi. „Aký by to bol boj? Takmer si už mŕtvy. Ako by si chcel bojovať, keď si napoly mŕtvy? Teraz naposledy vidíš svoju manželku. Prinútim ju, aby sa za mňa vydala. Ale dovolím si ťa niekoľko dní ponechať spolu s tvojou porazenou armádou. Vychutnávam si tvoje uväznenie a mistreatment.“

Napokon Rama Gupta povedal: „Ó kráľovná, ak ťa neodovzdám kráľovi Šakovi, stratím celé svoje kráľovstvo. A naopak, ak ťa odovzdám, budem sa cítiť biedne. Ale ak ti mám povedať pravdu, chcem zostať kráľom. Takže ťa pošlem k tomu surovcovi. Ak sa za neho vydáš, bude mi to ľúto, pretože mi budeš chýbať, ale ja sa chcem vrátiť do svojho kráľovstva.“

Kráľovná bola zdesená: „Vedela som to, vedela som to!“ plakala. „Aký si ty podliak! Tvoj brat by toto nikdy neurobil.“

Rama Gupta sa nahneval: „Nespomínaj Čandra Guptu. Prečo nám neprišiel pomôcť, keď je takým veľkým hrdinom?“

„Veď on ani nevie, čo sa nám stalo,“ povedala kráľovná. „Ak by som mu len mohla poslať správu!“

„Ako mu pošleš správu? Naša armáda je teraz uväznená a veľa ľudí bolo zabitých,“ povedal kráľ.

Ale stalo sa, že Čandra Gupta sa čudoval, prečo sa jeho brat ešte nevrátil: „Opustil palác iba na niekoľko dní, kvôli oddychu; a teraz je už preč dva týždne. Čo ho zdržalo?“

A tak sa Čandra Gupta rozhodol, že pôjde hľadať svojho brata a kráľovnú. Požiadal niekoľko svojich priateľov a vojakov z vojska svojho brata, aby ho sprevádzali. Netrvalo dlho, kým sa Čandra Gupta dozvedel, že jeho brata uväznil kráľ Šaka a tak ho začal hľadať. Keď Šakovi vojaci zbadali prichádzať Čandra Guptu, veľmi sa smiali. „Majú tak málo ľudí. Dovoľme im nech vidia, ako zle zaobchádzame s ich kráľom a kráľovnou.“ Keď prišiel Čandra Gupta, Dhruva Devi začala kričať a plakať. „Tvoj brat ma chce odovzdať kráľovi Šakovi, aby sa mohol vrátiť späť a vládnuť vo svojom kráľovstve,“ povedala.

Čandra Gupta bol šokovaný. „Ako by si to mohol urobiť? Spomeň si, akým veľkým bol náš otec! Kvôli svojmu kráľovstvu sa vzdáš takej dobrosrdečnej a krásnej ženy?“

„Nechaj si svoje rozumy!“ povedal Rama Gupta. „Potrebujem meno a slávu. Získam oveľa viac, ak budem kráľom, než ak by som zostal s touto manželkou.“

Dhruva Devi bola tak zhrozená, že spadla na zem. Čandra Gupta jej povedal: „Sestra, nedovolím svojmu bratovi, aby ťa odovzdal Šakovi. Budem za teba bojovať a vezmem ťa domov.“

A tak Čandra Gupta, so svojou veľmi malou armádou, bojoval proti vojakom kráľa Šaku a vyhral. Potom išiel za kráľom Šakom a jeho tiež zabil. Nakoniec vyslobodil svojho brata a jeho manželku a vzal ich domov.


  1. GIM 48. 14. januára 1979