Zajatie Rama Guptu1

Keď zomrel kráľ Samudra Gupta, zanechal po sebe dvoch synov: Rama Guptu a Čandra Guptu. Následným kráľom mal byť Rama Gupta, pretože bol starší. Ale všetci ho ohovárali, kvôli jeho nebožským vlastnostiam. Hovorilo sa, že kráľ chcel, aby jeho nástupcom bol Čandra Gupta. Poddaní si tiež želali, aby na trón mohol zasadnúť Čandra Gupta, ale, podľa zákona bol určený stať sa kráľom Rama Gupta.

Na kráľovskom dvore bol jeden zlý minister. Rama Gupta sa mu zdôveril: „Ihneď sa musím stať kráľom, skôr než bude príliš neskoro. Pretože sa obávam, že v opačnom prípade sa trónu zmocní nejakým spôsobom môj brat.“

Minister povedal: „Nepochybne sa staneš kráľom ty, ale prečo by sme nemohli ešte pár dní počkať. Ľudia ešte stále oplakávajú smrť tvojho otca.“

V hĺbke svojho srdca bol minister veľmi šťastný, že Rama Gupta bol dychtivý stať sa kráľom. „Čím skôr, tým pre neho lepšie,“ povedal si. Ale navonok nechcel prejaviť svoju neúctu ku kráľovi.

O niekoľko dní neskôr prišiel Rama Gupta k ministrovi a dal mu veľmi veľkú sumu peňazí ako úplatok. Minister povedal: „Peniaze potrebujem, ale tiež držím s tebou. Ja tiež nemám rád Čandra Guptu. Všetci ho stále obdivujú, zatiaľ čo o môjho syna sa nikto nezaujíma. Keď si pomyslím, akým spôsobom sa s tebou zaobchádzalo, spomeniem si na svojho vlastného syna. Urobím ťa kráľom.“

Minister si zavolal kňaza a povedal mu, aby celebroval na ceremónii korunovácie Rama Guptu. Čandra Gupta nebol vôbec z toho nešťastný, pretože, tak či tak, bol mladším a nebol určený stať sa kráľom. Bol úprimne šťastný, že sa jeho brat stane kráľom a tiež sa zúčastnil ceremónie, ponúkajúc všetkým svoju radosť.

O niekoľko rokov neskôr sa Rama Gupta oženil s nanajvýš krásnym dievčaťom, menom Dhruva Devi. Dhruva Devi mala blízku priateľku, Madhavi, ktorá jej hovorila o tom, aký veľký je Čandra Gupta, zatiaľ čo jej manžel, Rama Gupta, je slaboch. Dhruva Devi často počula príbehy o dobrote Čandra Guptu a o nebožských vlastnostiach svojho manžela.

Jedného dňa povedala Dhruva Devi svojmu manželovi: „Toľko som počula o veľkosti tvojho brata. Je to všetko pravda?“

Rama Gupta sa nahneval. „To všetko si určite počula od Madhavi. Zabijem ju! Tej hlúpej žene by si nemala veriť. Nehovorí pravdu. Som to ja, kto je veľký, väčší, najväčší. Preto som sa stal kráľom. Vyženiem Čandra Guptu zo svojho kráľovstva.“

Kráľovná povedala: „Nie, nerob to. Už o ňom viac nebudem hovoriť. A aj keby si ho chcel vyhnať zo svojho kráľovstva, myslíš si, že by sa ti to podarilo? Všetci v celom kráľovstve ho majú radi a obdivujú ho. Počkaj a uvidíš. Nepodarí sa ti ho vyhnať.“

Keď sa o tomto dopočula Madhavi, povedala kráľovnej: „Bolo by to vôbec ešte kráľovstvo, keby tu nebol Čandra Gupta? Rama Gupta je kráľom iba po mene. Sila a moc tohto kráľovstva prichádza od Čandra Guptu.“ Keď sa Rama Gupta dopočul, čo povedala Madhavi, nahneval sa. „Potrebujem si trochu oddýchnuť,“ povedal. „Som unavený z hádania sa s týmito darebákmi. Žijú v mojom kráľovstve, jedia moje jedlo a potom ma ohovárajú. Nepotrebujem takýchto poddaných. Na nejakú dobu odídem. Ó kráľovná, ak by si chcela ísť so mnou a oddýchnuť si, si viac ako vítaná. Pôjde s nami aj niekoľko vojakov, v prípade, že by sa niečo stalo.“

A tak kráľ a kráľovná spolu s malou armádou vyrazili na krátke prázdniny, túlajúc sa z jedného miesta na druhé. Beda, jedného dňa prišli blízko k hraniciam kráľovstva kráľa Šaka. Šakovi vojaci si mysleli, že Rama Gupta s armádou chcú na nich zaútočiť. Keďže to územie poznali veľmi dobre, obkľúčili Rama Guptových vojakov a zajali ich. Potom ich previedli cez hranice na územie kráľa Šaka. Keď prešli cez hranice, napadla ich spredu ďalšia Šakova armáda. Rama Guptovi vojaci, caught off guard, boli porazení a kráľa s kráľovnou zajali.


  1. GIM 47. 14. januára 1979