Editor's preface to the first edition

Túto zbierku meditácií — Päťdesiat piesní jednotného srdca dokonalého Boha a dokonalého dieťaťa — začal Sri Chinmoy písať 23. januára 2005 v autobuse, na ceste z Xianu do Huangshanu v Číne, a dokončil ju v ten istý deň po príchode do Huangshanu.