Otázka: Niekedy, keď ma napadne pochybnosť, mojou prvou reakciou je, že jej nedovolím vstúpiť. Ale ona sa každých päť minút vracia. Rada by som vedela, čo mám urobiť, ak ju chcem natrvalo odstrániť.

Sri Chinmoy: Nanešťastie, kým neskončíme svoju duchovnú cestu, nemôžeme použiť slovo „natrvalo“. Niektorí duchovní Majstri sú takí úprimní. Hovoria nám, že pochybnosti s nimi zostali až do poslednej chvíle. Dokonca ešte sekundu pred realizáciou Boha mali stále pochybnosti. Naopak, niektorí úprimní hľadajúci nemajú žiadne pochybnosti, dokonca ani na začiatku. To neznamená, že sú omnoho lepší ako duchovní Majstri. Nie. Nedokonalosť v podobe pochybnosti alebo niečoho iného bola vo vnútri týchto veľkých duchovných Majstrov, a nakoniec ju porazili.

Existujú dva spôsoby, ako poraziť pochybnosť. Keď do teba vstúpi pochybnosť či iné negatívne sily, môžeš ju brať ako opicu, ktorá ťa neustále vyrušuje. Modlíš sa a medituješ, a pritom ťa neustále vyrušuje nejaká opica. Necháš opicu tak, nech si vyrušuje, pretože máš trpezlivosť. Medzi tvojou trpezlivosťou a nezbednými kúskami opice prebieha súťaž. Avšak tým, že si hľadajúca, určite máš viac trpezlivosti ako niekto, kto neašpiruje. Opica neašpiruje, preto sa jej trpezlivosť nemôže vyrovnať tvojej trpezlivosti. Na svete je to tak, že tak ako my máme ego, aj opica má určitý druh ega. Lenže ty ho nevidíš. Ak jej nevenuješ žiadnu pozornosť, opica nakoniec pocíti, že je pod jej dôstojnosť vyrušovať ťa znovu a znovu. Trpezlivosť má schopnosť rozptýliť zlé sily. Ak máš schopnosť nevšímať si alebo neustále odmietať negatívne sily, potom nikdy nemôžu vyhrať.

Existuje ešte iný spôsob. Ak do teba vstúpi pochybnosť, mala by si myslieť na protiklad pochybnosti, ktorým je viera. Ak do tvojej mysle vstupuje pochybnosť, okamžite vyslov slovo „viera“ a maj vieru v seba. Len povedz: „Som dcérou Boha, tak ako môžem o sebe pochybovať, ako môžem pochybovať o ostatných, ako môžem pochybovať o Bohu?“ Boh sa nestal Bohom tak, že pochyboval o mne, o tebe, alebo o niekom inom. Stal sa Bohom tak, že miloval, že sa stal jedným. A jednota pochádza iba z pozitívnych kvalít, ako je viera. Takže toto je rozvíjajúci alebo progresívny spôsob, ako poraziť pochybnosť.

Pochybnosť je nebožská sila. Ja tomu hovorím pomalý jed. Pochybnosť je v duchovnom živote naším najhorším nepriateľom. Dnes pochybujem o sebe, zajtra budem pochybovať o Bohu, pozajtra budem pochybovať o celom svete. Ak pochybujem o Bohu, nič sa nestane, Boh ostane taký dokonalý ako vždy. Ak pochybujem o nejakom inom človeku, ten človek ostane taký istý. Ale keď pochybujem o sebe, ničí ma to. Nemôžem ísť ani o centimeter dopredu. Takže najlepšie je nepochybovať o sebe, nepochybovať o iných a nepochybovať o Bohu.