Otázka: Ako môžem ovládať svoju náladu?

Sri Chinmoy: Niekedy je počasie jasné a slnečné, niekedy je úplne zamračené. V duchovnom živote je to tak isto. Ak nemáme prístup k vnútornému slnku, môže prísť pochybnosť a zničiť našu radosť. Môže prísť strach, môže prísť nedostatok dôvery, môže prísť akákoľvek nebožská kvalita. To, čo potrebujeme, je vnútorné šťastie. Dosť často vidím, ako sa smejete a žartujete, ale v skutočnosti to nie je vnútorné šťastie. Keď si vnútorne šťastný, vtedy vidíš, že naozaj robíš pokrok. Z vnútorného šťastia môžeš získať aj vonkajšie šťastie. Keď príde vonkajšie šťastie vďaka vnútornému dosiahnutiu, vnútornému pokroku, vtedy je vonkajšie šťastie naozajstným šťastím. Inak takzvané vonkajšie šťastie nie je skutočným šťastím.

V tvojom prípade sa veľmi často deje to, že sa cítiš byť menejcenný, čo je absurdné. Cítiš, že niekto je lepší ako ty. Ak sa ťa spýtam, koľko ľudí v centre je lepších ako ty, povieš mi, že všetci. Prečo na nich musíš myslieť ako na lepších a na seba ako na horšieho? Mysli na seba ako na moje duchovné dieťa, Božie vybrané dieťa. Tu sme všetci Božími vybranými deťmi.

Komplex menejcennosti vytvára v živote problémy. Ak niekto napíše báseň alebo hovorí so mnou, okamžite sa cítiš byť menejcenný. Som veľmi šťastný, že v tvojom prípade to nie je žiarlivosť, čo ti spôsobuje problémy. U teba je to pocit menejcennosti, avšak ten pocit je tiež nebožský. Prosím, cíť, že to, či je niekto lepší alebo horší ako ty, nie je tvoj problém. Ty sa snaž, aby si robil pokrok. Keď robíš skutočný pokrok, vtedy vidíš, že aj ostatní robia pokrok.

Prosím, neprechovávaj v sebe vedome pocit menejcennosti. Božiu rodinu tvorí veľa ľudí. Ak sa jeden z členov rodiny začne cítiť menejcenný, potom v mysli vždy zostane menejcenným, či už je v skutočnosti menejcenným alebo nie. Ale ak na seba myslíš ako na člena rodiny, vtedy otázka menejcennosti vôbec nevznikne.