45.

Rozhodni sa:
Chceš byť
služobníkom knihy
alebo
dobrým študentom
svojej duše?