33.

Posielam
plamene ašpirácie
zo zeme do Neba.
Znášam
slnká spokojnosti
z Neba na zem.