14.

Objav mojej mysle:
Boh mi dal
ťažké bremená.
Objav môjho srdca:
Boh mi dal
silné ramená.