11.

Keď som úprimný,
teším svojho
Milovaného Najvyššieho.
Keď som čistý,
som spokojný
so svojím Milovaným Najvyšším.