Otázka: Keďže je utrpenie všade okolo nás, pomáha to nejako duši?

Sri Chinmoy: Nie, utrpenie ničím duši nepomáha. Do svetla nevstupujeme cez temnotu a utrpenie. Naopak, svetlo našu temnotu a utrpenie premieňa. Keď je duša osvietená, prekonáva všetko utrpenie.