Otázka: Záleží duši na tom, či meditujeme každý deň v rovnakom čase?

Sri Chinmoy: Rád by som povedal, že tí, ktorí sú prebudení, tí, ktorí už nie sú vo svete nevedomosti, by si mali dať záležať na tom, aby boli v duchovnom živote úprimní, pravidelní a presní. Práve ich pravidelnosť a presnosť rozptýlia temnotu vo forme lenivosti a nečinnosti. Preto sa vždy snažte byť vo svojej meditácii pravidelní a presní. Potom uvidíte, že pravidelnosť a presnosť majú nesmiernu silu. Vždy ich môžete použiť ako meradlo, pretože každý deň, keď meditujete presne, ste o jeden krok bližšie k svojmu Cieľu.

Niektorí ľudia nevenujú dostatočnú pozornosť pravidelnosti vo svojej ašpirácii. Môžete si myslieť, že keď ste meditovali tri mesiace a prešli ste vo svojom duchovnom živote veľkú vzdialenosť, môžete si niekoľko dní oddýchnuť predtým, než znova začnete. Ale nanešťastie, tak to nie je. Keď sa vzdáte duchovného života a oddýchnete si na nejaký čas, začnete bežať dozadu; vrátite sa späť k svojmu starému životu. Vstúpia do vás pochybnosti, strach, podozrievavosť a všetky druhy negatívnych síl a zničia všetky vaše vnútorné možnosti. Naďalej vám zostáva potenciál realizovať Boha a prirodzene, jedného dňa Ho realizujete. Ale predtým ste neustále bežali dopredu podľa svojich schopností; túto zlatú príležitosť ste teraz stratili. Pokrok, ktorý ste urobili, sa celkom stratí, keď sa zastavíte. To znamená, že esencia pokroku zostane v duši a nikdy sa nezničí, ale váš doterajší pokrok sa neprejaví vo vašom vonkajšom živote. Nebudete schopní hovoriť pravdu, nebudete schopní rozdávať úsmev svojej duše, nebudete ponúkať dobré vibrácie ani dávať inšpiráciu. Nikto vám nebude veriť.

Keď ste spadli z duchovného rebríka, je nesmierne ťažké opäť sa vyšplhať hore. Ale keďže podstata vášho duchovného rozvoja zostane vo vašom srdci, v ďalšej inkarnácii alebo kedykoľvek budete chcieť znova meditovať, vyjde táto podstata do popredia. Pomaly, postupne sa opäť vynorí, ak sa budete veľmi úprimne modliť k Bohu, aby vám pomohol vrátiť sa do duchovného života. Ale svoj pokrok ste oddialili.

Preto vždy hovorím, že si musíme udržiavať pravidelnosť. Keď dosiahnete svoj Cieľ, budete v bezpečí. Ale predtým, aj keď ste len krok od Cieľa, nemáte žiadnu istotu. Nevedomosť vás môže stiahnuť späť. Veľa ľudí na pokraji realizácie bolo napadnutých nepriateľskými silami, ktoré im zabránili realizovať Boha. Títo nešťastní hľadajúci získajú svoju realizáciu, ale bude im to trvať oveľa dlhšie. Takže kým nedosiahnete konečný Cieľ, neexistuje žiadna istota, žiadne naplnenie, žiadna neustála blaženosť. Buďte vždy v strehu a bežte čo najrýchlejšie k svojmu najvyššiemu Cieľu. Nezastavujte sa, kým nedosiahnete Cieľ, pretože nevedomosť vás znova stiahne tam, kde ste začali.