Otázka: Koná duša niekedy samostatne, aby sa realizovala?

Sri Chinmoy: Duša sa nepresadzuje, hoci ľahko rozpozná chyby, ktorých sa dopúšťa myseľ. Má nekonečnú trpezlivosť a nijako nezasahuje do činností ostatných častí bytosti. V niektorých prípadoch vitálna bytosť a srdce považujú nezávislé konanie mysle za prekážku. V takom prípade budú konať spolu, aby zabránili takýmto sklonom mysle. Ale duša čaká. Vie, že má celú Večnosť, aby sa prejavila, preto sa neznepokojuje dočasným zdržaním.