Otázka: Mohli by ste vysvetliť, čo znamená skupinová duša?

Sri Chinmoy: V škole máme možno štyridsať žiakov v jednej triede, ktorí sa spolu učia rovnaké predmety s jedným učiteľom. Podobne aj v duchovnom svete sa od začiatku stvorenia niektoré duše chceli pohybovať spoločne a robiť pokrok spolu. Je to ako štafetové preteky, na ktoré sú potrebné štyri osoby.

Keď sa duša inkarnuje do ľudského tela, je obdarená určitými ľudskými vlastnosťami a má príležitosť stretávať sa s inými dušami. Vo vnútornom aj vonkajšom svete si duše vyberajú podľa svojich priorít. Niektoré duše chcú len svetlo, nezaujíma ich sila, radosť ani mier. Chcú len svetlo, svetlo, svetlo. Ak sa duša zaujíma o svetlo, potom ju to bude prirodzene ťahať a priťahovať k inej duši, ktorá sa zaujíma len o svetlo. Skupinové duše sa spájajú svetlom, silou, mierom alebo inou dominantnou božskou kvalitou. Ak určitú skupinu duší spája svetlo, potom budú mať viac svetla ako sily. Ak je to sila, ktorá ich spája, potom budú mať viac sily a menej svetla. Tieto duše budú navzájom spojené prirodzeným zlatým putom.