Bez človeka a bez Boha12

Môžem niečo urobiť bez človeka? Áno, môžem. Bez človeka dokážem urobiť veľmi veľa vecí, ak nie všetky. Ak sa budem modliť k Bohu, aby mi dal schopnosť robiť všetko bez pomoci človeka, bez pomoci ľudstva, som si istý, že mi ten dar dá.

Robím toľko vecí bez pomoci človeka práve preto, že mi môj Všemocný Otec, môj Milovaný Najvyšší, dal tú schopnosť. Bez človeka sa pozerám na svojho mocného brata, slnko. Bez človeka sa pozerám na svoju krásnu sestru, mesiac. Bez človeka sa pozerám na svoje sladké deti, hviezdy. Bez človeka sa pozerám a pozerám na svojho Otca-Boha, a na svoju Matku-Boha.

Ale môžem niečo urobiť bez Boha? Nie, to je nemožné. Prečo? Nemôžem urobiť nič bez Boha, pretože bez Neho nedokážem žiť. Ako to, že bez Boha nemôžem žiť? Je to preto, že je samou Láskavosťou, samou Láskou? Nie, nie! Je to preto, že je samým Záujmom, samým Súcitom? Nie, nie! Je to preto, že je všade? Nie, nie! Je to preto, že On je mojím základom, mojou podstatou? Nie, nie!

Prečo potom nedokážem žiť bez Boha? Nedokážem žiť bez Boha, pretože nedokážem žiť bez toho, čím som. Dokážeš žiť bez toho, čím si? Nemožné! Ak si zjednotený s Bohom, potom máš Boha vo svojom vnútri tak ako jeleň, ktorý má pižmo. Jeleň a pižmo sú neoddeliteľní. Ak kvet vonia, potom sú kvet a vôňa neoddeliteľné. Podobne, Boh-Krása vo vnútri mňa a Boh-Vlastník Krásy sú neoddeliteľní. Preto nedokážem žiť bez Boha, lebo On je tým, čím som a čo mám. Ani ty nemôžeš žiť bez toho, čím si a čo máš. To, čím si a čo máš, je vždy tá istá Existencia Skutočnosti: Boh. Preto ty ani ja nedokážeme žiť bez Boha, nehovoriac o tom, že by sme bez Boha niečo urobili.


EA 87. 20. júla 1977, 8:15 — Jamaica High School Track, Jamaica, New York.