Zmysel ľudského života24

Zmyslom zvieracieho života je hľadanie individuality a oddelenosti. Zmyslom ľudského života je hľadanie jednoty namiesto pocitu oddelenosti. Zmyslom božského života je hľadanie dokonalosti – dokonalosti vo vnútornom svete, dokonalosti vo vonkajšom svete a dokonalosti v celom Božom stvorení. Zmyslom Života Najvyššieho je hľadanie spokojnosti, spokojnosti, ktorá sýti skutočnosť tela Jeho stvorenia a skutočnosť duše Jeho neustále sa prekonávajúcej Vízie.

Zvierací život je vždy zraňujúci. Ľudský život je vždy pochybovačný. Božský život je vždy dušeplný. Život Najvyššieho je vždy plodný.

Zvierací život mi hovorí, že ak budem bojovať, získam všetko. Ľudský život mi hovorí, že ak sa stanem chytrým, získam všetko. Božský život mi hovorí, že ak budem dávať všetko, stanem sa všetkým, čím sa chcem stať, a navyše poteším Boha Jeho vlastným Spôsobom. Život Najvyššieho mi hovorí, že šírením jednoty sa nielen stanem všetkým, ale tiež budem schopný ponúknuť tento svoj dar stávania sa všetkým ako dobrodenie ašpirujúcemu ľudstvu.


EA 74. 18 July 1977, 19:40 — na ceste do Connecticut Sri Chinmoy Centre.