Chcel som povedať Bohu21

Chcel som povedať Bohu, že Ho úprimne milujem. Mal som to už na jazyku. Beda, prišiel Satan. Len čo som zbadal Satana, úplne som zabudol povedať Bohu to, čo som chcel.

Chcel som povedať Bohu, že Ho neustále potrebujem. Mal som to už na jazyku. Beda, ach beda, práve v tej chvíli prišiel Satan a zničil moju inšpiráciu. Samotná prítomnosť Satana zničila všetku moju radosť a ja som úplne zabudol povedať Bohu to, čo som chcel.

Chcel som povedať Bohu, že sa bezpodmienečne stanem Jeho nanajvýš oddaným nástrojom. Mal som to naplánované. Už som to mal na jazyku. Beda, prišiel Satan a bez dôvodu sa na mňa zamračil. Jeho zamračený pohľad mi vzal všetku inšpiráciu, všetku radosť. Vzápätí som sa cítil biedne a tešil som sa zo svojho nešťastia do takej miery, že som celkom zabudol povedať môjmu Milovanému Najvyššiemu, čo som chcel.

Chcel som povedať svojej priateľke nevedomosti, že už s ňou nebudem viacej hovoriť. Celé som si to naplánoval. Už som to mal na jazyku. A kto prišiel posilniť môj sľub? Môj Milovaný Najvyšší.

Chcel som povedať nevedomosti, že odteraz bude mojou cesta svetla a mojím bude cieľ blaženosti, a že navždy musím opustiť nevedomosť. Už som to mal na jazyku. Ach, kto prišiel posilniť môj sľub? Môj odveký, navždy pretrvávajúci a zároveň vždy prekvapivo nový priateľ, môj Milovaný Najvyšší.


EA 71. 18 July 1977, 19:25 — na ceste do Connecticut Sri Chinmoy Centre.