Dobročinnosť25

Nemám rád dobročinnosť. Mám rád záujem, skutočný záujem. Keď mi niekto preukazuje dobročinnosť, mám pocit podradenosti a keď ja ponúkam niekomu dobročinnosť, nepochybne mám pocit nadradenosti. Nechcem ani pocit nadradenosti, ani pocit podradenosti. To, čo chcem, je pocit rovnocennosti.

Kresťanský svet verí, že dobročinnosť nám otvára dvere do Neba. Ale to je celkom nesprávne, absolútne a beznádejne pomýlené. Dobročinnosť nie je znakom ani vyjadrením pocitu pravého záujmu a pravej lásky. Keď pravý záujem a pravá láska chýbajú, dvere do Neba nemôžu byť nikdy otvorené. Zostanú navždy zatvorené. To, čo otvára dvere do Neba, nie je dobročinnosť, ale pocit jednoty. Ak chýba pocit jednoty, potom bez ohľadu na to, koľko peňazí, materiálneho bohatstva alebo čohokoľvek iného niekomu ponúknem, nutne ma to zavedie do sveta nevedomosti, v ktorom nadradenosť tancuje s podradenosťou.

Keď jedna časť mojej existencie potrebuje niečo získať alebo dosiahnuť a ďalšia časť jej prichádza na pomoc, ich pocit jednoty mi okamžite otvára dvere do Neba. Keď je niečo krásne a moja myseľ ihneď pomáha môjmu oku oceniť túto krásu, vtedy je tu pocit jednoty. Keď sa chce moja myseľ niečo naučiť a moje nohy ma donesú ku škole alebo ku knižnici, vtedy je tu pocit jednoty.

Dobročinnosť mi nemôže dať spokojnosť. Dobročinnosť mi nemôže otvoriť dvere do Neba. Je to len pocit jednoty, ktorý mi môže dať uspokojenie, a tento pocit jednoty sa musí rozšíriť. Keď niekomu dávam materiálne bohatstvo, silu peňazí alebo niečo iné, musím cítiť, že je to moja vlastná potreba rozšíriť svoj pocit jednoty po celom svete. Musím cítiť, že to nie som ja, kto niekomu pomáha. Práve naopak, som to ja, kto dostáva pomoc. Táto dobročinnosť nie je ani zďaleka dobročinnosťou. Je to moje sebaponúkanie, aby som úplne a integrálne realizoval svoje vyššie ja tu na zemi.

Moje ponúkanie jednoty mi otvára nielen dvere do Neba, ale tiež dvere Nekonečnosti, Večnosti a Nesmrteľnosti, pretože jednota je prvou Božou Piesňou Vízie a Jeho konečným, neustále sa prekonávajúcim Tancom Skutočnosti Vízie. Ak chcem spievať Božiu Pieseň Vízie, potom musí moja väčšia časť a moja menšia časť byť Božím Tancom Skutočnosti v tejto nekonečne stále sa prekonávajúcej Skutočnosti.


EA 50. 17. júla 1977, 7:35 — Jamaica High School Track, Jamaica, New York.