Intuícia7

Intuícia, si skvelá. Bežíš rýchlejšie než najrýchlejšie. Si skvelá, pretože máš bleskovú rýchlosť. Tvoja blesková rýchlosť ľaká slabých, povzbudzuje silných, mätie bláznivých a teší múdrych. Máš voľný prístup k minulým skutočnostiam i k terajším skutočnostiam.

Ó, intuícia, si skutočne úžasná. Máš schopnosť poznať svet, vnútorný aj vonkajší. Ale beda, nemáš schopnosť zmeniť svet. Ak chceš zmeniť svet, musíš ísť k realizácii. Tá nielenže naplní tvoju túžbu, ale dá ti ešte jeden dar: uspokojenie v realizácii Boha, uspokojenie v odhalení Boha a uspokojenie v prejavení Boha.


EA 32. 13. júla 1977, 21:41 — Yoga-Life Perfection, New York.