SI DOKONALÝ1

Hovoríš mi, že si dokonalý. Potom mi ukáž záplavu dynamiky svojho vitálu. Vidím, že ju máš. Ďakujem ti.

Hovoríš mi, že si dokonalý. Potom mi ukáž rieku pokoja svojej mysle. Vidím, že ju máš. Ďakujem ti.

Hovoríš mi, že si dokonalý. Potom mi ukáž more božskosti svojho srdca. Vidím, že ho máš. Ďakujem ti.

Hovoríš mi, že si dokonalý. Potom mi ukáž kvapku čistoty svojho tela. Vidím, že ju máš. Ďakujem ti.

Skutočne, máš pravdu. Naozaj, si dokonalý.


  1. EA 29. 13. júla 1977, 21:35 — Yoga-Life Perfection, New York.