Predslov vydavateľa

Everest: vznešený vrchol najvyššieho pohoria sveta.

Ašpirácia: vedomý vnútorný plač človeka po dosiahnutí toho Najvyššieho. Akú nepredstaviteľnú radosť by sme urobili nášmu Stvoriteľovi svojím nesmiernym pokrokom, keby sa naše ľudské vedomie dokázalo vo svete ašpirácie pozdvihnúť k tejto výške Everestu.

Everest: samotný symbol nedosiahnuteľného – cieľ, ktorý je možné dosiahnuť len nadľudským úsilím a odhodlaním.

Ašpirácia: intenzívna túžba človeka dostať sa ďaleko za ríšu bežného a každodenného. Keby náš vnútorný plač dosiahol samotný vrchol našej najúžasnejšej schopnosti, ktorú nám dal Boh, potom by sme mali Everest ašpirácie.

Tieto inšpirované prednášky, napísané niekým, kto dosiahol tento vrchol, sú najlepším a najistejším sprievodcom pre tých, ktorí chcú ísť tiež nahor k najvyššiemu, napred k najvzdialenejšiemu a dovnútra k najhlbšiemu. Svojou krásou poézie, jasnosťou prózy a hĺbkou písiem nie sú určené pre myseľ, ale pre srdce a dušu hľadajúceho. A tak, ako to najlepšie zo všetkých týchto troch foriem, Everest ašpirácie možno prečítať a potom čítať znovu, študovať ho, učiť sa ho naspamäť a často si ho neskôr pripomínať, pretože nesmrteľné kvety jeho posolstva nikdy nezvädnú, ale stále rastú a rozvíjajú sa, rozjasňujú sa a kvitnú spolu s prehlbujúcim a rozširujúcim sa vnútorným vedomím ašpirujúceho čitateľa.