Modlím sa, meditujem1

Modlím sa k Bohu a meditujem na Boha.
Modlím sa k Bohu, pretože Boh je môj Pán, môj zvrchovaný Pán, môj Pán Najvyšší.
Meditujem na Boha, pretože Boh je môj Priateľ, môj večný Priateľ, môj jediný Priateľ.
Modlím sa k Bohu, pretože je mocný a pozorný.
Meditujem na Boha, pretože je krásny a plodný.
Modlím sa k Bohu, aby som uvidel Jeho Tvár Výšky.
Meditujem na Boha, aby som pocítil Jeho Srdce Blaženosti.
Modlím sa k Bohu, aby mi dal to, čím je On.
Meditujem na Boha, aby som znovu získal, čo som stratil.
Modlím sa k Bohu, aby mi ukázal cestu.
Meditujem na Boha, aby premenil môj život noci nevedomosti na život svetla múdrosti.
Modlím sa k Bohu, aby som sa stal oblohou zvuku vo svojom ľudskom živote.
Meditujem na Boha, aby som sa stal slnkom ticha vo svojom božskom živote.
Vo svojom živote túžob sa modlím k Bohu, pretože som otrokom svojich potrieb.
Vo svojom živote ašpirácie meditujem na Boha, pretože Boh a ja sme sa stali vzájomným uspokojením našich potrieb.
Moja modlitba bez dychu miluje Božiu Silu Súcitu.
Moja meditácia bezvýhradne miluje Božie Svetlo Spravodlivosti.
Dar spasenia som dostal zo svojej modlitby.
Dar dokonalosti som dostal zo svojej meditácie.
Modlím sa k Bohu a meditujem na Boha.


EA 1. 1. júla 1977, 21:30 p.m. — Woodrow Wilson Hall, Monmouth College, Asbury Park, New Jersey.