Otázka: Ak od nás neduchovné sily odstrániš, ale tieto sa vrátia, pretože po nich túžime, či sme k nim pripútaní, ako možno túto túžbu alebo pripútanosť odstrániť?

Sri Chinmoy: Ako to možno urobiť? Pomocou úprimnejšej ašpirácie. Vždy, keď si hovoríte: „Nerob to!“, tak to nerobte. A keď si poviete: „Urob to!“, tak to urobte, nezáleží na tom, aké ťažké to je. Predpokladajme, že je niekto slabý vo vitálnom svete, povedzme, že je emocionálne slabý. Preto musí viac pozornosti venovať vitálnej úrovni, než ktorejkoľvek inej úrovni. Ak je niekto veľmi neistý, mal by si povedať: „Nie, prečo by som mal mať tento pocit neistoty? Budem mať radšej pocit istoty.“ A ako si možno udržať pocit istoty? Pomocou milujúcej jednoty. Takže vždy sa snažte stáť na druhej strane, na pozitívnej strane.

Ak máte nejakú slabosť, snažte sa postaviť na druhú stranu. Ak máte žiarlivosť, snažte sa cítiť priateľstvo a jednotu. Len takto to možno robiť. Pozrite sa na druhú stranu, na pozitívnu stranu. Potom to dokážete.

Naším problémom je, že myslíme viac na iných, než na seba — nie na ich oddanosť, ale na ich úspechy. Vždy si myslíme, že dosiahli niečo veľkolepé. Nezáleží na tom, čo sme dosiahli my, i keď je to nekonečne lepšie, než dosiahnutia iných, i vtedy vidíme naše vlastné výsledky ako neužitočné, úplne neužitočné. Zdá sa nám, že výsledky druhých sú oveľa lepšie. Takto stále vidíme iných, myslíme na iných — na ich úspechy, na ich schopnosti. Ale mňa, keď sa s vami zaoberám, uspokojujú len vaše individuálne schopnosti. Nebudem spokojný s požičanými schopnosťami a nebudem spokojný, ak budete myslieť na schopnosti iných. Uspokojí ma iba to, čo dokážete vy sami.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Žiakova sloboda.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Asteja v roku 1993.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Žiakova sloboda, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »