Otázka: Keď hovoríš, že od žiakov berieš temné sily a hodíš ich do Vesmíru, kto ich získava?

Sri Chinmoy: Získava ich Univerzálne vedomie. Jedinou chybou je, že žiaci majú nekonečné zásoby. Dnes ráno nádobu na smeti vyprázdnime a za päť minút je plná rovnakej špiny. Každý deň ju s láskavým záujmom vyprázdňujem a každý deň sa napĺňa tými istými nebožskými silami — úplne rovnakými. Ak váš život zbavím temných síl a ony sa viac nevrátia, vtedy budete na pokraji transformácie.

Creative Commons License
Na toto dielo sa vzťahuje licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License

Sri Chinmoy, Žiakova sloboda.Po prvýkrát vydalo nakladateľstvo Asteja v roku 1993.

Toto je th. kniha, ktorú Sri Chinmoy napísal od svojho príchodu na západ v roku 1964.

Poznámka:

Ak zverejňujete na iných stránkach skopírovaný text, doplňte prosím nasledujúce informácie o licenčných podmienkach:


od Sri Chinmoy
Z knihy Žiakova sloboda, dostupnej na zverejnenie podľa "Creative Commons license\

Close »