Otázka: Keď použiješ u niekoho silu, je to ako keď vrháš svetlo? Napríklad, keď bol M prijatý do horolezeckého tímu napriek všetkým problémom?

Sri Chinmoy: Robí sa to silou vôle. Vidím, akým spôsobom bude táto sila vôle prijatá. Je veľa spôsobov, akými môže sila vôle pracovať. Je veľmi dômyselná. Vstúpi do jedinca, ktorý je šéfom a potom prijme podobu súcitu. Je to ohromná sila vôle, ale vstúpi do tej osoby ako súcit. Povie: „Úbohý človek, prijmem ho." Pred piatimi minútami bol v nebožskom vedomí, ale teraz mu je to nesmierne ľúto. Okultisti môžu vyvolať strach. Môžu spôsobiť, aby si človek myslel: „Ak nevezmem túto osobu, celá naša expedícia sa pokazí. Ó, Bože, vezmime ho, inak zlyháme." Ale ja to takto nerobím. Snažím sa vždy o pozitívny prístup, tak aby šéf uvidel niečo, čo predtým nevidel. Keď ste v radostnom rozpoložení mysle, ste pripravení dať všetko. Keď ste šťastní, ste pripravení rozdať svoje srdce, vysypať svoje vrecká. Ale keď ste nešťastní, nedáte ani cent. Je to vec šťastia. Ale keď použijeme silu vôle, je to nekonečne mocnejšie. Je oveľa rýchlejšia než strela. Funguje ako raketa.